Lemoncraftowy komplet / a set with Lemoncraft

Oczywiste jest, że papiery Lemoncraft rządzą u mnie.
Nic dziwnego, są cudowne!
Między innymi kolekcja 'Gossamer Blue'. Choć wyglądem zdaje się być idealna do chłopięcych prac, dla dziewczynek też się nadaje :-)
It's obvious that Lemoncraft papers rules on my projects.
It's nothing strange in it, they're amazing!
For example 'Gossamer Blue' collection. It seems to be perfect for boys' projects but in real, it's also good for girls :-)


Ale znaleźć tu można nie tylko wspomnianą 'Gossamer Blue'. Są również kolekcje 'Daydream' oraz 'Nie zapomnij mnie'.
But you can find here also other collections - 'Daydream' and 'Forget Me Not'.


Więcej szczegółów i informacji znajdziecie na blogu Lemoncraft.
More deatils and information you'll find on Lemoncraft's blog.


*********

3 komentarze:

Dziękuję <3

Copyright © 2014 scrap-pracownia mosi , Blogger